Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company

Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
157979102_119997660105281_7372415689532996069_o
141433666_335058127667622_4936028378381419391_n
141396193_113326120710758_8380770603946032051_n
Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company 157979102_119997660105281_7372415689532996069_o 141433666_335058127667622_4936028378381419391_n 141396193_113326120710758_8380770603946032051_n

Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company

Jedna od usluga Kraft Company je rušenje objekata i iskop zemljišta – Gradilište je mesto koje može biti prisupačno i tad je olakšan naš rad. Međutim, nepristupačnost terena, uz sve potrebne mere zaštite, našem timu ne predstavlja problem.

Priprema terena ne može biti poverena bilo kome, već isključivo iskusnim i proverenim licima, jer čitava građevina zavisi od toga kako je pripremljen teren. Zemljani radovi uključuju uklanjanje drveća i grmlja, odnosno čišćenje terena koji treba da se obrađuje, zatim uklanjanje instalacija ako se nalaze na području koje se priprema za gradnju, mašinski iskop zemlje, nivelisanje i ravnanje terena, odvoz viška zemlje i šuta, ali i dovoz zemlje ukoliko je potrebno, kao i drugih materijala za nasipanje.

– Iskopi većih razmera zahtevaju velike mašine, poput buldožera i bagera. Neki od različitih procesa korišćenih prilikom iskopa zemlje su rovovanje, kopanje, bageriranje, i priprema lokacije.

      Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company

  • Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
  • Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
  • Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company
  • Iskop zemljišta Balić Novi Pazar Kraft Company

NAŠE USLUGE OBUHVATAJU:

rušenja objekata / drenažni radovi na gradilištu / mašinsko kopanje kanala
 /nivelacija i ravnanje terena / ravnanje dvorišta / kopanje temelja
podruma / svi zemljani radovi / iskopi / utovar i odnošenje iskopanog materijala
rušenje i odvoz šuta / prevoz zemlje / peska / šljunka
iskopi za izgradnju hala / magacina i poslovnih objekata
iskop kanala / temelja / podruma / sabijanje i ravnanje terena
usluge iskopa / nasiparavnanja / nasipanja tampona / ravnanje terena

NAŠA LOKACIJA

DIREKTAN KONTAKT

POŠALJITE UPIT

PODELITE OGLAS

PODELITE OGLAS

Slični Oglasi

Slični Oglasi