Vodoinstalater Kragujevac Srma Profi

Vodoinstalater Kragujevac Srma Profi osnovana 2011. godine u Kragujevcu. Svih ovih godina firma se uspešno bavi radom koji je vezan za …

Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
plumbing-overview-540px
shutterstock_1419693749
serv-1
vodo-pumpa-768x843
Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont plumbing-overview-540px shutterstock_1419693749 serv-1 vodo-pumpa-768x843

Firma SRMA je osnovana 2011. godine u Kragujevcu. Svih ovih godina firma se uspešno bavi radom koji je vezan za postavljanje instalacija za vodu i kanalizaciju. Poseduje veoma stručan kadar za obavljanje svih poslova vezanih za ovakav vid poslova.

Firma VODOMONT PLUS je mlada firma, koja je osnovana u Julu mesecu 2016. godine sa sedištem u Kragujevcu. Registrovana je za postavljanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija i za održavanje istih. Iako je firma mlada, ima stručni kadar koji je više godina radio u drugim firmama koje su registrovane za ovu vrstu delatnosti. Firma je specializovana za otpušavanje, čišćenje i ispiranje kanalizacionih instalacija.

Zbog interesa potencijalnih klijenata i radi pružanja kvalitetnijih usluga , vlasnici ove dve firme su se dogovoril I inapravili sporazum o saradnji. Tako da na tržište izlaze ujedinjeno. Cilj je prvenstveno da se ponuda usluga objedini, da se profesionalno izvrši svaka usluga i svi radovi za koje su klijenti zainteresovani. Akcenat je stavljen na što brži odziv, korektnu ponudu, profesionalno i kvalitetno odrađen posao, izvršenje usluga i radova u što kraćem vremenskom intervalu, garancija za izvedene usluge i radove i zadovoljstvo klijenta.

      Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont

  • Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont

USLUGE KOJE PRUŽAMO

OTPUŠAVANJE KANALIZACIJE
Odgušenje i ispiranje se vrši mašinom koja ima vodenu pumpu visokog pritiska od 150 bari sa protokom vode od 80l u minuti. Dužina creva za rad je 100m a na vrhu creva se menjaju mlaznice u zavisnosti od problema koji se rešava. Ova mašina je pogodna za čišćenje i ispiranje cevi van objekata i cevi koje se nalaze u zemlji precnika od 40mm do 200mm. Dok u pogonima i halama može da se koriste i za čišćenje unutrašnjih vertikala i horizontala. Ovaj sistem je dobar sto pored odgušenja cevi, vrši i ispiranje istih od taloga (masnoće, kamenca, mulja, peska i sl.) i dovodi cev u funkcionalno stanje.

DETALJNIJE

PREVENTIVNO ČIŠĆENJE CEVI
Preventivno čišćenje i održavanje pojedinih vrsta kanalizacionih cevi je veoma važno iz više razloga. Sa prevencijom se postiže veća dugotrajnost cevi, naročito keramičkih i gusanih, manji rizik od oštećenja a i manji rizik od poplava.

DETALJNIJE

VERTIKALE I HORIZONTALE
Rušenje, iskopavanje, probijanje, sečenje (hiltiima, pikamerima, bagerima i ručno) Odvoženje šuta, otpada i viška materijala (kamionima različitih nosivosti) Postavljanje cevi, ventila, spojnica, vodomera i svih drugih delova za vodovodnu i kanalizacionu instalaciju (dovoženje materijala i ugradnja)

DETALJNIJE

RAD SA PUMPAMA
Čišćenje bunara crpnim pumpama / Rad sa fekalnim pumpama / Rad sa muljnim pumpama

USLUGE PRANJA
sa mašinama visokog pritiska “Karcher” proizvodnje / Vršimo usluge pranja podova, zidova i plafona u unutrašnjosti objekata
Vršimo usluge pranja površina van objekata / Vršimo usluge pranja industrijskih mašina

ZIDANJE ŠAKTOVA
Iskop (ručno ili bagerom) / Odvoženje šuta, otpada i viška materijala (kamionima različitih nosivosti)
Odvoženje viška iskopanog materijala (zemlja, beton, šut i sl.)
Dovoženje materijala za ugradnju (opeka, cement, pesak, stepenice, poklopac) / Zidanje /Nivelacija

Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont         Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont       Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont

  • Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
  • Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont
  • Vodoinstalater Kragujevac Srma Mont

NAŠA LOKACIJA

DIREKTAN KONTAKT

POŠALJITE UPIT

PODELITE OGLAS

PODELITE OGLAS

Slični Oglasi

Slični Oglasi